Upis za 2020/21. godine

U Centru srednjih škola ove školske 2020/21. godine u 4 područja rada (gimnazija i 3 struke) je zastupljeno ukupno 8 (osam) zanimanja:

1. Popis nastavnih predmeta za područje rada:

Gimnazija - Opšti smjer - IV stepen
1. Srpski jezik i književnost
2. Prvi strani jezik
3. Drugi strani jezik
4. Latinski jezik
5. Sociologija
6. Psihologija
7. Filozofija
8. Istorija
9. Geografija
10. Biologija
11. Matematika
12. Fizika
13. Hemija
14. Računarstvo i informatika
15. Muzička kultura
16. Likovna kultura
17. Fizičko vaspitanje
18. Demokratija i ljudska prava
19. Vjeronauka *
20. Kultura religija *
21. Etika *

*Učenik na upisu bira između 2 predmeta – Vjeronauke i Kulture religija u prvom razredu. Ako je odabrao vjeronauku, izučava je 4 godine. Ako nije odabrao Vjeronauku, u prvom i drugom razredu izučava Kulturu religija, a u trećem i četvrtom razredu izučava Etiku.

Opšte obrazovni predmeti

1. Srpski jezik
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Informatika
6. Istorija
7. Demokratija i ljudska prava
8. Fizika

2. Popis nastavnih predmeta za područje rada (struku)

     MAŠINSTVO I OBRADA METALA za zanimanja:

Tehničar CNC tehnologija - IV stepen

Opšte obrazovni predmeti

1. Srpski jezik
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Informatika
6. Istorija
7. Demokratija i ljudska prava
8. Fizika
9. Vjeronauka *
10. Kultura religija*
11. Etika *

*Učenik na upisu bira između 2 predmeta – Vjeronauke i Kulture religija u prvom razredu. Ako je odabrao vjeronauku, izučava je 4 godine. Ako nije odabrao Vjeronauku, u prvom i drugom razredu izučava Kulturu religija, a u trećem i četvrtom razredu izučava Etiku.

Stručni predmeti

1. Tehničko crtanje sa geometrijom
2. Mašinski materijali
3. Mehanika
4. Mašinski elementi
5. Računari i programiranje
6. Tehnologija obrade
7. Kompjuterska grafika
8. Mjerna tehnika
9. Modeliranje pomoću računara
10. Termodinamika
11. CNC programiranje
12. Hidraulika i pneumatika
13. Konstruisanje
14. Tehnološki postupci na CNC mašinama
15. Mašine pribori i alati u CNC tehnologiji
16. Automatizacija proizvodnje
17. Osnovi preduzetništva
18. Praktična nastava
19. Izborni predmet

Automehaničar - III stepen

Opšte obrazovni predmeti

1. Srpski jezik
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Informatika
6. Istorija
7. Demokratija i ljudska prava
8. Vjeronauka *
9. Kultura religija*
10. Etika *

*Učenik na upisu bira između 2 predmeta – Vjeronauke i Kulture religija u prvom razredu. Ako je odabrao vjeronauku, izučava je 3 godine. Ako nije odabrao Vjeronauku, u prvom i drugom razredu izučava Kulturu religija, a u trećem razredu izučava Etiku.

Stručni predmeti

1. Konstruisanje
2. Tehnologija materijala
3. Tehnička fizika i elektrotehnika
4. Mehanika
5. Tehnologija obrade
6. Tehnologija zanimanja
7. Primjena računara
8. Osnovi preduzetništva
9. Praktična nastava

Obrađivač metala rezanjem - III stepen

Opšte obrazovni predmeti

1. Srpski jezik
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Informatika
6. Istorija
7. Demokratija i ljudska prava
8. Vjeronauka *
9. Kultura religija*
10. Etika *

*Učenik na upisu bira između 2 predmeta – Vjeronauke i Kulture religija u prvom razredu. Ako je odabrao vjeronauku, izučava je 3 godine. Ako nije odabrao Vjeronauku, u prvom i drugom razredu izučava Kulturu religija, a u trećem razredu izučava Etiku.

Stručni predmeti

1. Konstruisanje
2. Tehnologija materijala
3. Tehnička fizika i elektrotehnika
4. Mehanika
5. Tehnologija obrade
6. Tehnologija zanimanja
7. Primjena računara
8. Osnovi preduzetništva
9. Praktična nastava

3. Popis nastavnih predmeta za područje rada (struku)

     EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA za zanimanja:

Ekonomski tehničar - IV stepen

Opšte obrazovni predmeti

1. Srpski jezik
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Informatika
6. Istorija
7. Demokratija i ljudska prava
8. Geografija
9. Poslovna komunikacija
10. Sociologija i Filozofija
11. Drugi strani jezik
12. Vjeronauka *
13. Kultura religija *
14. Etika *

*Učenik na upisu bira između 2 predmeta – Vjeronauke i Kulture religija u prvom razredu. Ako je odabrao vjeronauku, izučava je 4 godine. Ako nije odabrao Vjeronauku, u prvom i drugom razredu izučava Kulturu religija, a u trećem i četvrtom razredu izučava Etiku.

Stručni predmeti

1. Knjigovodstvo
2. Ekonomija
3. Poslovna informatika
4. Privredna matematika
5. Monetarna ekonomija i bankarstvo
6. Pravo
7. Statistika
8. Izborni predmet
9. Praktična nastava
10. Marketing

Bankarski tehničar - IV stepen

Opšte obrazovni predmeti

1. Srpski jezik
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Informatika
6. Istorija
7. Demokratija i ljudska prava
8. Drugi strani jezik
9. Vjeronauka *
10. Kultura religija *
11. Etika *

*Učenik na upisu bira između 2 predmeta – Vjeronauke i Kulture religija u prvom razredu. Ako je odabrao vjeronauku, izučava je 4 godine. Ako nije odabrao Vjeronauku, u prvom i drugom razredu izučava Kulturu religija, a u trećem i četvrtom razredu izučava Etiku.

Stručni predmeti

1. Knjigovodstvo
2. Ekonomija
3. Poslovna informatika
4. Kancelarijsko poslovanje
5. Bankarsko poslovanje
6. Statistika
7. Finansijska matematika
8. Bankarska obuka
9. Bankarsko pravo
10. Menadžment
11. Bankarske procedure
12. Izborni predmet
13. Marketing

4. Popis nastavnih predmeta za područje rada (struku)

     UGOSTITELJSTVO I TURIZAM za zanimanja:

Konobar - III stepen
Opšte obrazovni predmeti

1. Srpski jezik
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Informatika
6. Istorija
7. Demokratija i ljudska prava
8. Drugi strani jezik
9. Psihologija
10. Geografija
11. Vjeronauka *
12. Kultura religija *
13. Etika *

*Učenik na upisu bira između 2 predmeta – Vjeronauke i Kulture religija u prvom razredu. Ako je odabrao vjeronauku, izučava je 3 godine. Ako nije odabrao Vjeronauku, u prvom i drugom razredu izučava Kulturu religija, a u trećem razredu izučava Etiku.

Stručni predmet

1. Osnove turizma i ugostiteljstva
2. Poznavanje robe
3. Usluživanje
4. Privredna matematika
5. Osnove preduzetništva
6. Ekologija i zaštita životne sredine
7. Praktična nastava

Kuvar - III stepen
Opšte obrazovni predmeti

1. Srpski jezik
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Informatika
6. Istorija
7. Demokratija i ljudska prava
8. Geografija
9. Vjeronauka *
10. Kultura religija *
11. Etika *

*Učenik na upisu bira između 2 predmeta – Vjeronauke i Kulture religija u prvom razredu. Ako je odabrao vjeronauku, izučava je 3 godine. Ako nije odabrao Vjeronauku, u prvom i drugom razredu izučava Kulturu religija, a u trećem razredu izučava Etiku.
Stručni predmet

1. Osnove turizma i ugostiteljstva
2. Higijena
3. Kuvarstvo
4. Poznavanje robe
5. Privredna matematika
6. Umjetničko oblikovanje
7. Usluživanje
8. Osnove preduzetništva
9. Ekologija i zaštita životne sredine
10. Praktična nastava

Centar srednjih škola “Petar Kočić” Srbac po Zakonu o srednjoj školi u svom sastavu može imati gimnaziju i 3 struke.

Vlada Republike Srpske je na svojoj 52. sjednici održanoj 26.12.2019. godine na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture RS donijela Uredbu o standardima zanimanja. Uredbom su definisani nazivi zanimanja koja se mogu upisati u srednjim školama RS od školske 2020/21. godine.

Uredbom je definisano 137 zanimanja koja su raspoređena u 13 područja rada (13 struka), a to su:

 

1. Poljoprivreda i prerada hrane

1. NPP za zanimanje: Prehrambeni tehničar – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Agrotehničar – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Poljoprivredni tehničar – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Veterinarski tehničar – IV stepen,
5. NPP za zanimanje: Agroturistički tehničar – IV stepen,
6. NPP za zanimanje: Tehničar hortikulture – IV stepen,
7. NPP za zanimanje: Agroproizvođač – III stepen,
8. NPP za zanimanje: Cvjećar – vrtlar – III stepen,
9. NPP za zanimanje: Voćar – vinogradar – III stepen,
10. NPP za zanimanje: Farmer – III stepen,
11. NPP za zanimanje: Prehrambeni prerađivač – III stepen,
12. NPP za zanimanje: Mesar – III stepen,
13. NPP za zanimanje: Prerađivač mlijeka – III stepen,
14. NPP za zanimanje: Pekar – III stepen,

2. Šumarstvo i obrada drveta

1. NPP za zanimanje: Tehničar za obradu drveta – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Tehničar za obradu drveta CNC – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Šumarski tehničar – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Stolar – III stepen,
5. NPP za zanimanje: Šumar – III stepen,
6. NPP za zanimanje: Rasadničar – III stepen,
7. NPP za zanimanje: Tapetar – dekorater – III stepen,
8. NPP za zanimanje: Proizvođač primarnih proizvoda od drveta – III stepen,

3. Geologija, rudarstvo i metalurgija

1. NPP za zanimanje: Rudarski tehničar – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Geološki tehničar – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Metalurški tehničar – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Rudar – III stepen,
5. NPP za zanimanje: Rukovalac rudarskim mehanizacijom – III stepen,
6. NPP za zanimanje: Valjaoničar – III stepen,
7. NPP za zanimanje: Mehaničar rudarkih mašina – III stepen,
8. NPP za zanimanje: Metalurg – III stepen,
9. NPP za zanimanje: Geobušač – III stepen,
10. NPP za zanimanje: Oplemenjivač mineralnih sirovina – III stepen,

4. Mašinstvo i obrada metala

1. NPP za zanimanje: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Tehničar mehatronike – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Mašinski tehničar za motore i motorna vozila – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Tehničar mašinske energetike – IV stepen,
5. NPP za zanimanje: Automehaničar – III stepen,
6. NPP za zanimanje: Bravar – III stepen,
7. NPP za zanimanje: Bravar – zavarivač – III stepen,
8. NPP za zanimanje: Varilac – III stepen,
9. NPP za zanimanje: Instalater – III stepen,
10. NPP za zanimanje: Limar – III stepen,
11. NPP za zanimanje: Kovač – III stepen,
12. NPP za zanimanje: Kovač – kalioničar – III stepen,
13. NPP za zanimanje: Mehaničar – III stepen,
14. NPP za zanimanje: Metalobrusač – III stepen,
15. NPP za zanimanje: Monter – III stepen,
16. NPP za zanimanje: Obrađivač metala rezanjem – III stepen,
17. NPP za zanimanje: Mehaničar mehatronike, pmeumatike i hidraulike – III stepen,
18. NPP za zanimanje: Precizni mehaničar – III stepen,
19. NPP za zanimanje: Mehaničar grejne i rashladne tehnike – III stepen,
20. NPP za zanimanje: Alatničar – III stepen,
21. NPP za zanimanje: Operater savremenih tehnologija – III stepen,
22. NPP za zanimanje: Operater za obradu brizganjem – III stepen,
23. NPP za zanimanje: Optičar – III stepen,
24. NPP za zanimanje: Tehničar CNC tehnologija – IV stepen,

5. Elektrotehnika

1. NPP za zanimanje: Tehničar elektroenergetike – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Tehničar elektronike – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Tehničar računarstva – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Tehničar računarstva i programiranje – IV stepen,
5. NPP za zanimanje: Tehničar informacionih tehnilogija – IV stepen,
6. NPP za zanimanje: Tehničar multimedija – IV stepen,
7. NPP za zanimanje: Tehničar telekomunikacija – IV stepen,
8. NPP za zanimanje: Tehničar mehatronike – IV stepen,
9. NPP za zanimanje: Autoelektričar – III stepen,
10. NPP za zanimanje: Električar – III stepen,
11. NPP za zanimanje: Električar – elektroinstalater – III stepen,
12. NPP za zanimanje: Elektroničar mehaničar – III stepen,
13. NPP za zanimanje: Elektroničar telekomunikacija – III stepen,
14. NPP za zanimanje: Električar telekomunikacija – III stepen,

6. Hemija, nemetali i grafičarstvo

1. NPP za zanimanje: Hemijski tehničar – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Tehničar u industriji nemetala – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Pirotehničar – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Grafički tehničar – IV stepen,
5. NPP za zanimanje: Hemijski operater – III stepen,

7. Tekstilstvo i kožarstvo

1. NPP za zanimanje: Dizajner modni tehničar – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Tehničar modelar obuće – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Modni krojač – III stepen,
4. NPP za zanimanje: Modni obućar – III stepen,
5. NPP za zanimanje: Modni galanterista – III stepen,
6. NPP za zanimanje: Tekstilni tehničar – IV stepen,
7. NPP za zanimanje: Kožarski tehničar – IV stepen,
8. NPP za zanimanje: Obućar – III stepen,
9. NPP za zanimanje: Kožar – III stepen,
10. NPP za zanimanje: Krojač – III stepen,
11. NPP za zanimanje: Tekstilac – III stepen,
12. NPP za zanimanje: Galanterista – III stepen,

8. Geodezija i građevinarstvo

1. NPP za zanimanje: Građevinski tehničar – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Geodetski tehničar – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Arhitektonski tehničar – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Zidar – III stepen,
5. NPP za zanimanje: Izolater – asfalter – III stepen,
6. NPP za zanimanje: Armirač – betonirac – III stepen,
7. NPP za zanimanje:Tesar – III stepen,
8. NPP za zanimanje: Fasader – III stepen,
9. NPP za zanimanje: Monter suve gradnje – moler – III stepen,
10. NPP za zanimanje: Izvršilac radova na saobraćajnicama – III stepen,
11. NPP za zanimanje: Tesar – polagač obloga – III stepen,
12. NPP za zanimanje: Kamenorezac – III stepen,

9. Saobraćaj

1. NPP za zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Vazduhoplovni tehničar – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Tehničar poštanskog saobraćaja – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Tehničar PTT saobraćaja – IV stepen,
5. NPP za zanimanje: Tehničar željezničkog saobraćaja – IV stepen,
6. NPP za zanimanje: Tehničar vodenog saobraćaja – IV stepen,
7. NPP za zanimanje: Tehničar logistike i špedicije – IV stepen,
8. NPP za zanimanje: Vozač motornih vozila – III stepen,
9. NPP za zanimanje: Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina – III stepen,
10. NPP za zanimanje:Organizator željezničkog saobraćaja – III stepen,
11. NPP za zanimanje: Brodovođa – III stepen,

10. Ugostiteljstvo i turizam

1. NPP za zanimanje: Ugostiteljsko – kulinarski tehničar – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Turistički tehničar – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Ugostiteljski tehničar – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Kulinarski tehničar – IV stepen,
5. NPP za zanimanje: Konobar – III stepen,
6. NPP za znimanje: Kuvar – III stepen,
7. NPP za zanimanje: Poslastičar – III stepen,

11. Ekonomija, pravo i trgovina

1. NPP za zanimanje: Bankarski tehnicar – IV Stepen,
2. NPP za zanimanje: Carinski tehnicar – IV Stepen,
3. NPP za zanimanje: Ekonomski tehnicar – IV Stepen,
4. NPP za zanimanje: Poslovno – informatički tehnicar – IV Stepen,
5. NPP za zanimanje: Poslovno – pravni tehnicar – IV Stepen,
6. NPP za zanimanje: Trgovac – III Stepen,
7. NPP za zanimanje: Trgovački tehničar – IV Stepen,

12. Zdravstvo

1. NPP za zanimanje: Medicinski tehničar – IV stepen,
2. NPP za zanimanje: Akušersko – ginekološki tehničar – IV stepen,
3. NPP za zanimanje: Fizioterapeutski tehničar – IV stepen,
4. NPP za zanimanje: Farmaceutski tehničar – IV stepen,
5. NPP za zanimanje: Zubno – stomatološki tehničar – IV stepen,
6. NPP za zanimanje: Laboratorijsko – sanitarni tehničar – IV stepen,
7. NPP za zanimanje: Pedijatrijski tehničar – IV stepen,

13. Ostale djelatnosti

1. NPP za zanimanje: Kozmetički tehničar – IV stepen,

2. NPP za zanimanje: Ekološki tehničar – IV stepen,

3. NPP za zanimanje: Frizer – III stepen,

4. NPP za zanimanje: Fotograf – III stepen,

5. NPP za zanimanje: Zlatar – III stepen,

6. NPP za zanimanje: Časovničar – III stepen.