Z A K Lj U Č A K o obustavljanju vaspitno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama RS

Na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture RS, Republički štab za vanredne situacije na 60. sjednici održanoj 25.10.2020. godine je donio sljedeći zaključak:

  1. Obustavlja se vaspitno-obrazovni rad u prostorijama osnovnih i srednjih škola u RS, radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja virusa korona (SARS-CoV-2) u periodu od 26. oktobra do 1. novembra 2020. godine.
  2. Obavezuju se predmetni profesori Centra srednjih škola “Petar Kočić” Srbac da u ovom periodu organizuju i izvode nastavu na daljinu korištenjem platforme Microsoft Teams.
  3. Zadužuju se odjeljenjske starješine da po potrebi kontaktiraju učenike svojih odjeljenja te obavezuju učenici da redovno prate onlajn nastavu u skladu sa uputstvima koja su objavljena na internet stranici škole a nalaze se i na linkovima:
    • Tekstualno PDF uputstvo za učenike može se pogledati OVDJE.
    • Video uputstvo za učenike može se pogledati OVDJE.
  4. Učenici koji su na praksi u privrednim subjektima sutra u ponedjeljak 25.10. neće ići na praksu a za ostale dane će biti naknadno obavještenje koje će biti objavljeno po dobijanju instrukcije iz Ministarstva.