Misija i vizija škole

MISIJA: (svestranost, obrazovanje, odgovornost, primjenljivost)

Misija naše škole jeste razvoj svestrane, obrazovane, odgvorne ličnosti spremne za živort i rad u vijelu napretka nauke i tehnologije kao i kreiranje obrazovno – vaspitnog prcesa i života u školi tako da se kroz rad, zalaganje, i cjeloživotno učenje stiču nova saznanja i razvijaju stvaralački i radni potencijali primjenljivi u žiivotu i praksi.

VIZIJA: (prihvatanje promjena, psihofizički razvoj, tolerancija, razumijevanje, nenasilje)

Izgraditi školu koja spremno prihvata promjene u blasti obrazovanja i vaspitanja i obezbjeđuje nesmetan psihofizički razvoj učenika kroz aktivnosti koje uvažavaju toleranciju, razumijevanje i nenasilje.