Virtuelna zbornica

U padajućem meniju Virtuelni dnevnici svaki predmetni profesor ima pristup Virtuelnom dnevniku odjeljenja u kome predaje. Pisanje u dnevnik je omogućeno predmetnim profesorima koji pripadaju datom odjeljenjskom vijeću. Ostali profesori i učenici kao i posjetioci mogu samo vidjeti dnevnike kao što ih vide u zbornici, učionici itd. (ne mogu čitati njihov sadržaj). Po održanoj nastavi na daljinu svaki predmetni profesor ima obavezu kao i tokom odvijanja redovne nastave u školi da upiše evidenciju o održanoj nastavi u dnevnik.

Uputstvo o vođenju evidencije se nalazi na početku svakog dnevnika kao što je to i u stvarnim dnevnicima.

#OstaniKodKuće.