Video sadržaji

Da li smo prethodnih godina imali upozornja šta ćemo dočekati? Da li smo htjeli slušati i čuti? Da li sada možemo da se probudimo? Da li je kasno?