Vi ste djeca tihog rata

„Čuvajte se, djeco moja“,
reče meni jutros tata.
„Poslušajte moje riječi-
vi ste djeca tihog rata.

Rođeni u krivo vrijeme,
zatvorena vam sva vrata.
Nema sreće, želje, volje,
vi ste djeca tihog rata.

Mržnja sijeva na sve strane,
okreće se brat od brata.
Kriva vjera, otac, majka,
vi ste djeca tihog rata.

Nema pravde ni poštenja,
od tolikih konzulata.
Tražite sebi bolje mjesto,
vi ste djeca tihog rata.

Budite se djeco moja,
otkucava sat do sata.
Mijenjajte sad tu sudbinu,
da ne bude pravog rata!”

Isidora Cvijetić, I1 gimnazije