Uputstvo RPZ-a za vođenje dokumentacije i ispite

Dopis RPZ-a i kompletno uputsvo o vođenju pedagoške dokumentacije i ispitima se može preuzeti OVDJE.

Detaljan raspored rada za maturante i učenike naše škole od I do III (II) razreda će biti objavljen na internet stranici škole u skladu sa ovim uputstvom.