Uputstvo o načinu realizacije nastave na daljinu u Centru srednjih škola

 • Nastava na daljinu će se realizovati po sadašnjem – važećem rasporedu časova koji se može pogledati na ovom linku: RASPORED ČASOVA.
 • Nastavni časovi će trajati 45 minuta.
 • Nastavni materijali trebaju biti dostupni učenicima isključivo na platformi MS Teams.

          Način dostavljanja nastavnih materijala i radnih zadataka učenicima:

 • Nastavni materijali mogu biti dostavljeni na raspolaganje učenicima i prije samog termina časa ili iste postaviti dostupne učenicima neposredno prije početka časa (svako od profesora će birati i/ili kombinovati ova dva načina).
 • Sa učenicima se može zakazati i onlajn održavanje časa u realnom vremenu.
 • Ako se unaprijed zakaže održavanje onlajn časa onda svi učenici imaju obavezu biti prisutni na zakazanom času i dostupni onlajn.
 • Ako se čas ne zakazuje unaprijed tj. da bude realizovan onlajn u realnom vremenu onda za vrijeme časa profesori trebaju biti dostupni učenicima za sva učenička pitanja i potrebna pojašnjenja.
 • Svako od profesora po potrebi ostavlja mogućnost kada tj. u koje vrijeme i kako će biti dostupan učenicima dodatno ili će to biti samo u vrijeme trajanja časova.   
 • Viber grupe će služiti samo za dodatno informisanje učenika kada se za to ukaže potreba.
 • Pored nastavnog materijala svaka razmjena radnih zadataka se odvija putem MS Teams platforme ili korištenjem e-pošte u okviru naloga (mail adresa) na e-Dnevnik aplikaciji koju imaju svi učenici i profesori. Time se ujedno postiže i automatsko arhiviranje svih materijali.
 • Raspored “zvonjenja” – satnica:
 1. čas 0730– 0815
 2. čas 0820– 0905
 3. čas 0925– 0930– 1015
 4. čas 1020– 1105
 5. čas 1110– 1155
 6. čas 1200– 1245
 7. čas 1250– 1335

Instrukcija od 22.3.2021