Učenici prvog razreda metalske škole posjetili Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Srbac

Učenici prvog razeda metalske škole, smjer mehaničar mehatronike, pneumatike i hidraulike posjetili su u septembru Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Srbac. Posjeta u trajanju od 140 minuta organizovana je u sklopu praktične nastave i u pratnji predmetnog profesora Mirka Tatića.

U sklopu Nastavnog plana i programa predviđeno je da učenici nauče da koriste sredstva zaštite na radu i protivpožarne zaštite na ispravan način. Svim prisutnim učenicima omogućeno je da gase požar aparatima koji gase pomoću praha (natrijum karbonat) i pomoću vode, pri čemu su koristili opremu vatrogasnog kamiona. Učenici su takođe koristili i opremu za gašenje šumskih požara, metle za razgrtanje zapaljenog lišća i naprtnjače sa vodom, mlaznicama i ručnim pumpama. ,,Pohvalio bih sve zaposlene i rukovodioce Vatrogasne jedinice Srbac za vrijeme koje su odvojili, profesionalnost, utrošena sredstva za gašenje požara i spremnost za saradnju sa našom školom. Ovaj tip saradnje već prerasta u tradiciju, jer su i učenici prethodnih generacija imali priliku posjetiti Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Srbac“, izjavio je profesor Mirko Tatić.