,,Travelling across Europe” – profesor Ljubiša Popović modernizovao nastavu i sa učenicima ,,putovao” po Evropi

Profesor engleskog jezika naše škole, Ljubiša Popović je zajedno sa učenicima I razreda gimnazije realizovao jedan mini-STEAM projekat pod nazivom ,,Travelling across Europe’’.  Projekat je realizovan krajem marta ove školske godine, a pripreme su trajale mjesec dana. Cilj projekta je bio da se povežu znanja iz geografije i istorije kroz engleski jezik. Učenici su bili podijeljeni u četiri grupe, od kojih je svaka dobila tri države koje treba da istraži. Na svakom času su istraživali svoj zadatak koristeći mogućnosti STEAM kabineta (pametna tabla, laptopi). Svaka grupa je napravila završnu prezentaciju koju su prezentovali ukupno dva časa.

,,Pošto u okviru NPP za engleski jezik postoji tema ,,Travelling’’, ovo je bila idealna prilika da djeca sama uče kroz istraživanje. Učenici su imali slobodu da pristupe temi sa aspekta koji je njima najzanimljiviji, tako da su i prezentacije bile raznovrsne. Iako se sve vrtilo oko turizma i putovanja, svaka grupa je dala svoj pečat, tako da su jedni prišli temi sa istorijskog aspekta, jedni sa geografskog, a neki su uvrstili čak i sportski aspekt. Prvom času prezentovanja su prisustvovali i neki profesori naše škole. Lično sam veoma zadovoljan kako je ovaj, nazvaću ga pilot-projekat prošao, učenici su dali svoj maksimum i opravdali su moja očekivanja. Iz ovog projekta bi trebalo da nastanu brošure za putovanje po Evropi, što bi bio i finalni proizvod cijelog procesa’’, izjavio je Ljubiša Popović,  profesor engleskog jezika.

Ispratili smo i časove priprema projekta i saznali više o timskom radu učenika i kakva su njihova mišljenja o samom projektu i njegovoj realizaciji.

,,Tokom izrade projekta bilo je zaista zanimljivo, ovakva savremena tehnika rada i učenja je veoma interesantna i korisna. Smatram da je ovo dobra prilika da pokažemo da je rad u grupama efikasan. U početku je bilo teško pronaći sve podatke, sklopiti ih u cjelinu, a onda to ispričati na engleskom jeziku, ali mislim da smo odradili veoma dobar projekat’’, izjavila je Valentina Ćirić, učenica I razreda gimnazije.

                                                                                     Suzana Stojković, III2 gimn.