Stručni aktivi

STRUČNI AKTIVI U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI

Naziv aktiva Članovi aktiva Vođa aktiva
1.

Stručni aktiv: filozofija, sociologija i psihologija

1. Mladen Ugren

2. Žarko Brkanlić

3. Željka Babić

4. Marjana Lončar -Desančić

5. Dragica Pezeroović

Dragica Pezerović
2.

Stručni aktiv: fizičko vaspitanje

1. Dražen D.

2. Luja Jungić

3. Zoran Dumonić

Luja Jungić
3.

Stručni aktiv: srpski jezik

1. Vladimir Čavor

2. Irena Nedimović

3. Milica Marković

4. Bramka Keser

Branka Keser
4.

Stručni aktiv: njemački jezik

1. Julija Ugren

2. Mara Cv. Delević

3. Aleksandra Trkulja

Mara C. Delević
5.

Stručni aktiv: engleski jezik

1. Mladena Brajić

2. Dijana Lazić

3. Katarina Stojnić

Katarina Stojnić
6.

Stručni aktiv: biologija,  hemija

1. Bojana Ćirić

2. Slađana Račić

3. Nedjeljko Kusić u 12.

Slađana Račić-Malbašić
7.

Stručni aktiv: istorija, geografija, prvo

1. Sanela Vidović

2. Svetlana Milošević

3. Nenad Šarić

4. Svjetlana Tesla

Svetlana Milošević
8.

Stručni aktiv: ekonomska grupa predmeta

1. Adriana Vučenović

2. Boro Mihajlović

3. Milan Puškar

4. Vesna Sovilj

Milan Puškar
9.

Stručni aktiv: fizika i informatika

1. Saša Babić

2. Nevena Stamenić

3. Lela Bakić

Nevena Stamenić
10.

Stručni aktiv: mašinska grupa predmeta

1. Radovan Babić

2. Miroslav Stojković

3. Borivoj Sladić

Radovan Babić
11.

Stručni aktiv: matematika

1. Simo Savić

2. Maja Karan

3. Amra Džanić

Maja Karan
12.

Stručni aktiv ug-tt grupe predmeta i LV.

1. Jelena Mandić

2. Maja Mojević

3. Tatjana Ratković

Maja Mojević