STEAM kabinet, inovacija u obrazovanju učenika naše škole

U JU CSŠ „Petar Kočić“ Srbac školeske 2020/2021. godine opremljen je novi kabinet pod nazivom STEAM kabinet. STEAM je skraćenica engleskih riječi Science, Technology, Engineering, Arts, Maths. Ovo je jedna nova metoda u nastavi koja postaje sve popularnija. Poenta ovog načina rada je interdisciplinarnost, odnosno da se traže veze između gradiva različitih predmeta i da se ti predmeti povezuju. Samim tim, učenici će tokom časa pristupati nekoj temi sa različitih tački gledišta.

Ova metoda podstiče razvoj 4K vještina – komunikacija, kolaboracija, kritičko mišljenje i kreativnost. STEAM kabinet pruža poboljšane uslove učenja, ima jako zanimljivu i kvalitetnu opremu, pruža  znanje koje možemo primijeniti, pokazati i dokazati. U ovom kabinetu se nalazi pametna tabla koja je interaktivan uređaj za podučavanje i prezentacije. Pomoću posebnih olovaka (SMART PEN) možemo kontrolisati i editovati na ovoj tabli. Takođe, sa ovim olovkama može se pisati na ploči. Ali, sve ove funkcije koje se rade sa posebnim olovkama možemo obavljati i  prstom. U kabinetu se, pored table, nalaze brojna nastavna učila kao što su: 3D štampač (omogućava izradu maketa, modela od više različitih materijala), geometrijski oblici ( u svojoj unutrašnjosti sadrže papire koji pokazuju površinu nekog geometrijskog oblika), karta svijeta, periodni sistem elemenata, globus itd. Pored pametne table, pažnju učenika najviše privlači kostur čovječijeg tijela i maketa čovječijeg organizma. Vrijednost nastavnih učila iznosi 20 000 KM.

,,Smatram da ovaj vid nastave veoma dobro utiče na učenike. Ovo je zasigurno, kabinet budućnosti i mislim da se na ovaj način mnogo lakše pamti i jednostavnije uči. Svi učenici se slažu u želji da se što više časova оdrži na ovakav način”, izjavila je Valentina Ćirić, učenica prvog razreda gimnazije.

Profesori naše škole su u STEAM metodu uvedeni u okviru projekta TABLA. Obuka za ovaj projekat je održana u toku mjeseca avgusta u Gimnaziji u Gradišci, te su profesori pripremljeni za održavanje STEAM časova. Svi profesori imaju  mentora tj. master edukatora-mentora koji im pomaže tokom planiranja i korišćenja stečenih znanja. U našoj školi to je profesor engleskog jezika Ljubiša Popović, koji je u okviru ovog projekta prisustvao obuci u trajanju od šesnaest dana.

,,Na času engleskog jezika koji sam održao povezao sam ishode predmeta srpski jezik, istorija, kultura religija i naravno, engleski jezik kao moj predmet. Učenici su izučavali pojam mita sa različitih aspekata, kao i same mitove (Prometej i Dedal i Ikar). Učenici su poredili različite izvore iz svojih udžbenika da vidimo kakve su sličnosti i različitosti o istoj temi. Razvijale  su se sve 4K vještine – učenici su radili u grupama (kolaboracija), razgovarali su na engleskom (komunikacija), ispitivali tačnost mitova (kritičko mišljenje), a i sami, na osnovu prethodnog znanja i podataka dali svoju definiciju mita (kreativnost). Veoma sam zadovoljan ovim časom. Učenici su odlično radili, atmosfera je bila radna i opuštena.“ , izjavio je profesor engleskog jezika Ljubiša Popović.

Novinar:

Anica Aleksić, Igimn.