Socijalni dan

 Dana 19. 10. 2018. godine održan je Socijalni dan u saradnji sa organizacijom AsuBiH. Socijalni dan je jedan dan u godini kada srednjoškolci imaju priliku da se upoznaju sa načinom rada u pojedinim ustanovama i na određenim radnim mjestima, te da shvate šta znači raditi i zarađivati. Novac koji se ovom prilikom zaradi donira se u svrhe finansiranja omladinskih projekata širom BiH. Takođe, ovu priliku su srednjoškolci iskoristili kao pomoć pri opredjeljenju za buduću profesiju. Ove godine je čak 41 učenik naše škole podržao ovu akciju. “Ovo je bilo jedno veoma neobično iskustvo, koje mi je pomoglo u izboru daljeg školovanja. Imala sam priliku vidjeti kako izgleda jedan pun radni dan od 8 časova u JZU ”Dom zdravlja” Srbac. Upoznala sam se sa obavezama koje svakog dana ispunjava jedan pedijatar, fizijatar i stomatolog, te mi je glavna sestra pokazala većinu prostorija, uključujući laboratoriju i skladište medicinske opreme. Socijalni dan mi je omogućio da shvatim koliko odgovornosti nosi ovaj, ali i svaki drugi posao,” izjavila je učenica IV1 gimnazije naše škole Andrea Ivanović. Socijalni dan podržao je veliki broj preduzeća i ustanova na našoj opštini kao što su: JU Dječiji vrtić “Naša radost”, UG “C.E.Z.A.R.”, S.P. “Dijana”, Apoteka “Golić”, Opština Srbac, razni ugostiteljski objekti i mnogi drugi. Svi učenici su sa svojih radnih mjesta ponijeli vrijedna iskustva, koja će za njih imati veliki značaj u budućnosti.