Škola u novom ruhu za sljedeću školsku 2021/22. godinu

Radovi druge faze projekta energetske efikasnosti u Centru srednjih škola traju od 9. marta kada je počela zamjena stolarije. Do sada je završena zamjena svih prozora, a preostalo je da se zamijenu  vanjska vrata te velike staklene šajbe na stubištima i dijelovima hodnika koji su postakljeni na ovaj način.

Uporedo sa tim, od početka aprila se izvode radovi i na vanjskoj fasadi. Ovih dana je pri kraju oblaganje zidova kamenom vunom na starom dijelu objekta a očekuje se da do kraja mjeseca na njemu bude završena i fasada. Predviđeno je da se toplifikacija sa novom fasadom završi i na novom dijelu objekta kao i na fiskulturnoj sali na kojoj će biti zamijenjen i krov kao i stolarija.

Od 11. maja su otpočeli i radovi na rekonstrukciji i sanaciji centralnog grijanja. Dopremljen je novi kotao koji će biti postavljen u kotlovnicu umjesto starih dotrajalih kotlova koji su već demontirani. Postavljanju novog kotla prethode radovi na proširenju i prekrivanju kotlovnice.

Očekuje se da ubrzo, uporedo za završetkom školske godine izvođač krene i sa rekonstrukcijom i adaptacijom sanitarnih čvorova u starom i novom dijelu objekta te u fiskulturnoj sali. Projektom energetske efikasnosti je takođe predviđeno da se izvrše i potrebni radovi na sanaciji unutrašnje i vanjske rasvjete.

Imajući u vidu obim radova druge faze realno je očekivati da će se oni izvoditi tokom cijelog ljetnog raspusta. Prethodno, u prvoj fazi realizacije ovog projekta koja je trajala od septembra 2018. do februara 2019. godine je završena rekonstrukcija i sanacija kosog i ravnog krova na zgradi objekta.    

Vrijednost svih radova koji su obuhvaćeni energetskom sanacijom objekta i fiskulturne sale po predračunu u projektu premašuje milion konvertibilnih maraka.

Takođe, od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju su obezbijeđena i dodatna finansijska sredstva za sanaciju plafona i zidova te njihovo krečenje u učionicama, hodniku i kancelarijama na gornjem spratu starog dijela objekta. Ovaj dio unutrašnjosti škole je najviše stradao usljed dugogodišnjeg prokišnjavanja a planirano je da se i ovi radovi izvode i završe tokom ljetnog raspusta.

Ovim velikim infrastrukturnim ulaganjem će biti ispunjeno dugogodišnje nastojanje uprave škole u saradnji sa lokalnom zajednicom da se učenicima sa područja naše ali i susjednih opština obezbijede neuporedivo bolji uslovi boravka i rada u srednjoj školi.

Ovo posebno dobija na značaju jer će za mjesec dana poslije raspisivanja konkursa od strane Ministarstva prosvjete i kuture RS, sredinom juna biti realizovan upis u prve razrede srednjih škola. Uporedo sa stvaranjem boljih uslova rada u Centru srednjih škola će ove godine svršenim osnovcima biti ponuđena 3 nova zanimanja: carinski tehničar, frizer i deficitarno zanimnaje bravar-zavarivač, koje je uvedeno prošle godine.

Uz već dobro poznatu i nadaleko čuvenu gimnaziju u kojoj će do početka nove školske godine Republički pedagoški zavod RS reformisati plan i program prvog razreda uvođenjem izbornih predmeta i još nekih novina, srednja škola u Srpcu će imati 10 zanimanja. U ostavarivanju što boljih upisnih rezultata će se i ove kao i prethodne dvije godine uključiti lokalna zajednica subvencijom prevoza učenicima prvih razreda u iznosu od 50% cijene mjesečne karete. Detaljne informacije o planu upisa učenika su dostupne na linku: Upis učenika