Sekcija za hemiju

Sekciju vodi profesorica hemije Slađana Račić Malbašić, a sastanci se održavaju utorkom 7. čas.
Ova sekcija je namijenjena učenicima koji pokazuju naročito intersovanje za ovu prirodnu nauku. Cilj ove sekcije je da približi hemiju učenicima i da je učini što razumljivijom i pristupačnijom. Na sastancima se često izvode eksperimenti.

IMG_0010 IMG_0011 IMG_0009