Sat kodiranja

Sat kodiranja u tvojoj školi od 8. do 14. decembra 2014. g. – pripremi se za posao budućnosti

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) pokrenuo veliku promotivnu akciju

 

1

 

Resursni centar CPCD-a najavljuje veliku akciju pod nazivom “SAT KODIRANJA” (Hour of Code), sa ciljem uključenja osnovnih i srednjih škola u BiH u najveći informatičko-edukativni događaj u historiji učenja. Pozivaju se svi nastavnici i profesori informatike da se uključe u ovaj najveći edukativni događaj u historiji, te da u Sedmici kodiranja u periodu od 8. do 14. decembra 2014. godine organizuju što više časova kodiranja u svojoj školi. Školama i učenicima koji se pokažu najaktivnijim dodijelit će se interesantne nagrade.

Sat kodiranja predstavlja globalni pokret i jedinstveni vid inovativne informatičke obuke, koji je pokrenula neprofitna organizacija CODE.ORG iz Amerike, a za korištenje kreiranih programa nije potrebna nikakva posebna oprema, nego samo računar, smart phone ili tablet. Za pojedine vježbe kodiranja nije čak ni računar potreban. O kvaliteti ovog jedinstvenog edukativnog događaja svjedoči činjenica da je tokom Sedmice kodiranja u 2013. godini preko 15 miliona učenika iz 170 zemalja svijeta bilo uključeno.

Tokom sedmice informatičke edukacije širom svijeta će milioni mladih ljudi prisustvovati i učestvovati u Satu kodiranja, čime će se pokazati da svako može naučiti osnove i zabaviti se dok to radi. Osnovni cilj ovog pokreta je približiti algoritamski način razmišljanja koji će im pomoći da bolje razumiju tehnologiju kojom se svakodnevno koriste, te naročito učenike zainteresovati za informatičko obrazovanje koje se često može činiti komplikovanim i suhoparnim. Značaj ove akcije pokazuje i činjenica da su se u ovu akciju uključile i velike svjetske kompanije poput “Apple”, “Microsoft”, “Amazon”, a istu su podržali i svjetski lideri kao što je Barack Obama.

Specijalno dizajnirani tutorijali kao što su Angry Birds, Plants vs Zombies ili video predavanja Mark Zuckerberga i Bill Gatesa razvijaju osnovno informatičko obrazovanje, potiču kreativnost i razvijaju logičko razmišljanje kod učenika. Edukativni tutorijali kreirani za Sat kodiranja namijenjeni su učenicima svih uzrasta. Tutorijali liče na igru a razvijaju način razmišljanja zbog kojeg će mladi mnogo bolje razumijeti tehnologiju koju svakodnevno koriste. Osnovna ideja pokretanja Sata kodiranja stoji iza potrebe da svi mladi trebaju da se obrazuju sa trendovima modernog društva, a istraživanja pokazuju da je potreban sve veći broj onih koji znaju nešto o programiranju. Iako računari nikada nisu bili dostupniji, pretpostavlja se da će do 2018. godine nedostajati gotovo dva miliona tehnološki obrazovanih radnika.

Više informacija o ovoj akciji možete pronaći na web stranici www.hourofcode.com.

Resursni centar CPCD-a s ponosom obavještava da su ovu promotivnu akciju uključenja BiH u Sat kodiranja PODRŽALA I SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SATA KODIRANJA DALA SVA MINISTARSTVA NADLEŽNA ZA OBRAZOVANJE U BIH, TE ODJEL ZA OBRAZOVANJE U BRČKO DISTRIKTU. Prema tome, pozivaju se sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj I BRČKO DISTRIKTU da učestvuju u ovoj akciji. Akciju su i podržale: Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH.

Mole se sve škole, nevladine organizacije i ostali zainteresovani za Sat kodiranja da se prijave na specijalni newsletter: https://www.facebook.com/civilnodrustvoBiH/app_137541772984354.

Svi registrovani dobijat će redovno informacije o ovom velikom događaju, te osnovne informacije i materijale o Satu kodiranja. Zahvaljujući brojnim društveno-odgovornim kompanijama kao što su R&S d.o.o., Prestigio, Nestle Adriatic BiH d.o.o. Sarajevo, Coca-Cola HBC B-H d,o.o. Sarajevo,  Academy 387, Didakta d.o.o i ustanovama poput Kina “Novi Grad”, nagraditi će se i najaktivnije škole, nastavnici i učenici u okviru akcije “Sata kodiranja” u BiH

Sve škole ili organizacije koje se odluče da održe Sat kodiranja potrebno je da izvrše prijavu na zvaničnoj internet stranici Sata kodiranja: href=”http://cpcd.us9.list-manage.com/track/click?u=4f37dbf73d7eb6c34e38597b2&id=03a6dff495&e=4a9ca9acf1”>www.hourofcode.com (klik na “Host it” i popuniti tražene podatke. Promjena jezika za prijavu može se uraditi u desnom gornjem uglu te stranice). Nije dovoljna prijava samo na newsletter CPCD-a. Škole ili organizacije kojim bude potrebna pomoć pri prijavi mogu se obratiti uposlenicima CPCD-a na e-mail: majda.lovrenovic@cpcd.ba ili putem telefona na broj: 033 644 – 810.

Facebook stranica „Hour of Code Bosnia and Herzegovina“