Rezultati pismenog ispita za maturante

Svi učenici završnih razreda (maturanti)  gimnazije i ekonomskih tehničara koji su 1.6.2016. godine pisali pismeni rad iz srpskog jezika,  sa uspjehom su položili pismeni dio ispita i mogu pristupiti odbrani maturskog  rada  i polaganju izbornog predmeta.