Rezultati pismenog ispita za maturante

Svi učenici završnih razreda (maturanti)  koji su 31.5. i 1.6.2018. godine pisali pismeni rad iz srpskog jezika,  s uspjehom su položili pismeni dio ispita i mogu pristupiti odbrani maturskog i završnog  rada  i polaganju izbornog predmeta.