Rezultati pismenog ispita iz srpskog jezika za maturante

Svi učenici završnih razreda (maturanti)  koji su 30.5. i 31.5.2019. godine pisali pismeni rad iz srpskog jezika,  s uspjehom su položili pismeni dio ispita i mogu pristupiti odbrani maturskog i završnog  rada  i polaganju izbornog predmeta.

Raspored odbrane maturskog i završnog ispita se nalazi na oglasnoj tabli u holu škole.