Realizovan projekat Omladinske banke „Ljepša škola, ljepša budućnost”

U proteklom periodu su sprovedeni radovi čiji je cilj bio da se omogući što ugodniji boravak u školi kako učenicima, tako i nastavnom osoblju i drugim zaposlenim u školi. Ovi radovi su urađeni u sklopu projekta Omladinske banke koja realizuje projekte širom Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ove godine je na prostoru naše opštine sprovedeno čak 11 projekata, od kojih je jedan od najistaknutijih bio projekat naše škole. Inicijator za ovaj projekat bio je profesor Ljubiša Popović u saradnji sa profesoricama Nevenom Stamenić i Sanjom Božić. Zajedno sa direktorom škole, profesori su se složili oko četiri tačke koje su uzete za prioritet.

Projektom Omladinske banke su obezbijeđena sredstva i kupljene kante za smeće u školskom dvorištu, te obnovljene stare žardinjere za cvijeće, zatim poboljšano osvjetljenje na školi (u školskom dvorištu) pomoću reflektora sa senzorima, izrađena i postavljena mapa škole na glavnom ulazu te izrađena nova oglasna tabla za učenike i ormar za pehare, diplome i zahvalnice u holu škole.

Projekti Omladinske banke, koja radi i potpomaže društvenu zajednicu već desetak godina, imaju za cilj da angažuju čitavo društvo u jednoj opštini, te da se poboljša život u zajednici uopšte. Projekat naše škole, nakon što je odobren od strane Omladinske banke, sproveden je u periodu od jula, kada su sredstva uplaćena dobavljačima, do septembra kada su radovi završeni.

Profesor Ljubiša Popović je dodao : “ Naš cilj je bio da sve radove završimo do početka nove školske godine kako bi se i profesori i učenici osjećali što ugodnije u novom, obnovljenom prostoru. Takođe, drago mi je što smo sa prilično malim sredstvima uspjeli uraditi  dosta toga, jer ipak i najmanja promjena i uređenje prostora u školi je dobra i potrebna kako učenicima, tako i profesorima.“

 Ivanović Andrea, IV 1 gimn.
Barašin Dajana, IV1 gimn.