Raspored rada za maturante do kraja školske 2015/16. godine

13.5.2016. (PETAK) – Završetak  nastave

18.5.2016. (SRIJEDA) – Sjednice Odjeljenjskih vijeća u 13.30 časova

19.5.2016. (ČETVRTAK) – Nastavničko vijeće u 13.30 časova

26.5.2016. (ČETVRTAK) – Podjela svjedočanstava po dogovoru sa razrednim starješinama

30.5.2016. (PONEDJELJAK) – Prijavljivanje matruskih ispita za  IVg  i  IVet

POTREBNA  DOKUMENTA

– Prijava za polaganje maturskog ispita – preuzeti kod sekreta

– Evidencija o praćenju izrade maturskog  rada, popunjena i potpisana od strane profesora – mentora

– Maturski rad u dva primjerka

– Svjedočanstvo četvrtog razreda, a učenici koji su oslobođeni maturskog ispita trebaju dostaviti svjedočanstava od I do IV razreda

– Izvod iz matične knjige rođenih

31.5.2016. (UTORAK) – Prijavljivanje završnih ispita za IIIm i IIIug

POTREBNA  DOKUMENTA

– Prijava za polaganje završnog ispita – preuzeti kod sekretara

– Evidencija o praćenju izrade maturskog rada, popunjena i potpisana od strane profesora – mentora

– Maturski rad – jedan primjerak

– Svjedočanstvo trećeg razreda, a učenici koji su oslobođeni završnog ispita trebaju dostaviti svjedočanstava od I do III razreda

– Izvod iz matične knjige rođenih

1.6.2016. (SRIJEDA) – Prijavljivanje popravnih ispita za maturante – junski rok

1.6.2016. (SRIJEDA) – Sjednica Ispitnog odbora za IVg i IVet u 13.30 časova – usvajanje tema za  pismeni rad  iz srpskog jezika

1.6.2016. (SRIJEDA) – Pismeni rad iz srpskog jezika u 14.00 časova za IVg i IVet

3.6.2016. (PETAK) – Rezultati  pisanog rada iz srpskog jezika u 10.00 časova za IVg i IVet

3.6.2016. (PETAK) – Sjednica Ispitnog odbora za trogodišnje stručne škole u 13.30 časova – usvajanje tema za pismeni iz srpskog jezika

3.6.2016. (PETAK) – Pismeni rad iz srpskog jezika u 14.00 časova za  IIIm i IIIug

6.6.2016. (PONEDJELJAK) – Polaganje maturskih  ispita za gimnaziju po rasporedu koji će naknadno biti objavljen

7.6.2016. (UTORAK) – Rezultati  pisanog rada iz srpskog jezika  u 10.00 časova za IIIm i IIIug

8. i 9.6.2016. (SRIJEDA i ČETVRTAK) – Polaganje maturskih ispita i izbornog predmeta za IVet

9.6.2016. (ČETVRTAK) – Polaganje završnih ispita za IIIug po rasporedu koji će naknadno biti objavljen

13.6.2016. (ČETVRTAK) – Polaganje završnih ispita za IIIm po rasporedu koji će naknadno biti objavljen

14.6.2016. (UTORAK) – Sjednice Ispitnih odbora u  8.00 časova – izvještaj o uspjehu na maturskim i završnim ispitima

16.6.2016. (ČETVRTAK) – Nastavniko vijeće u 8.00 časova – utvrđivanje uspjeha na maturskim i  završnim ispitima

20.6.2016. (PONEDJELJAK) – Podjela diploma u 19.00 časova

21.6.2016. (UTORAK) – Polaganje popravnih ispita za maturante po rasporedu koji će naknadno biti objavljen