Raspored rada do kraja školske 2019/20. godine

9.6.2020. (UTORAK): Sjednice Ispitnih odbora i Nastavničkog vijeća u 1000 časova – izvještaj o uspjehu na maturskim i završnim ispitima, verifikacija uspjeha na maturskim i završnim ispitima.

Podjela diploma maturantima će se vršiti na način i u vrijeme  koje odgovara aktuelnoj higijensko – epidemiološkoj situaciji a najkasnije do 20.6.2020. godine o čemu će biti naknadno obavještenje na internet stranici škole.

16.6.2020. (UTORAK):  Završetak redovne nastave za učenike od I do III razreda u školskoj 2019/20. godini.

17. i 18.6.2020. (SRIJEDA – ČETVRTAK): Polaganje popravnih i razrednih ispita po rasporedu koji će biti naknadno objavlјen.

19.6.2020. (PETAK):  Sjednice OV i NV (za učenike od I do III razreda) od 1000 časova.

29.6.2020. (PONEDJELJAK):  Nastavničko vijeće u 800  časova.