Ranko Rajović, profesor – doktor

Biografija:

Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predsjednik Mense Srbije u dva mandata, dugogodišnji član Borda direktora svjetske Mense (2000 – 2010) i predsjednik Komiteta za darovitu djecu svjetske Mense (2010 – 2012).

Na kongresu Mense International, održanom na Novom Zelandu krajem oktobra 2010. godine imenovan je za predsjednika Komiteta svjetske Mense za darovitu djecu. Ova počast je uslijedila poslije Rankovog višegodišnjeg bavljenja darovitom djecom i programima u vezi sa darovitošću najmlađih. U 2015. godini dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu. Radi u Ex-YU državama Balkana, mnogim državama u Evropi, na pedagoškom fakultetu u Kopru (gdje su mu osnovali i dodijelili katedru za NEURONAUKE) u Sloveniji te na pedagoškom fakultetu u Bijeljini.
Član je tima zadužen za realizaciju akreditovanog stručnog NTC seminara: