Radovi na rekonstrukciji i sanaciji kosog i ravnog krova na objektu Centra srednjih škola

Vlada Republike Srpske je obezbijedila finansijska sredstva za rekonstrukciju i sanaciju kosog i ravnog krova na objektu zgrade Centra srednjih škola. Ovo je prva faza projekta Energetske efikasnosti od ukupno četiri faze koje su planirane da se u kontinuitetu realizuju na kompletnom objektu uključujući i sportsku salu, kao i radionice za praktičnu nastavu. Novi dio Centra je izgrađen 1978. godine, a 1998. godine je donatorskim sredstvima USAID-a urađena sanacija novog i starog dijela objekta. Sada, 20, odnosno 40 godina poslije toga, kompletan objekat JU CSŠ “Petar Kočić”, zahvaljujući Načelniku opštine i Vladi RS je u projektu Energetske efikasnosti.  

Radovi su počeli prosle sedmice kada su skinute stare, dotrajale ondulajn ploče na kosom krovu, te započeta rekonstrukcija i sanacija krovne konstrukcije koja je još uvijek u toku. Po završetku ovih radova slijedi prekrivanje krova, nakon čega će se nastaviti radovi na sanaciji ravnog krova. Izvođač radova je građevinsko preduzeće “GRATOD” d.o.o. Banja Luka, a rok za ovu  fazu radova je 2 mjeseca tj. do 26.11.2018. godine.

U drugoj fazi je planirano da se uradi zamjena stolarije, te izolacija i nova fasada. Treća faza podrazumijeva rekonstrukciju i sanaciju kotlovnice, kotlova i centralnog grijanja, kao i osvjetljenja u svim objektima škole. U četvrtoj fazi je predviđena sanacija i adaptacija svih sanitarnih čvorova.