Rad savjeta učenika u prvom polugodištu

Savjet učenika predstavlja zajedničko tijelo učenika jedne škole s ciljem zastupanja njihovih prava i interesa, te unapređivanja cjelokupnog rada u školi, a u našoj školi formiran je školske 2002/2003. godine.
Početkom  ove školske godine u okviru Savjeta učenika organizovan je izbor rukovodstva. Članovi Savjeta učenika, koji čine po dva predstavnika iz svih odjeljenja, upoznati su sa planom aktivnosti, a zatim su oni sami predlagali nove programe i aktivnosti koje bi mogli uvrstiti u plan rada Savjeta učenika.

„Trenutno je u toku akcija „Jedan slatkiš, jedno dijete“, u koju su uključeni svi članovi Savjeta učenika. Meni je jako drago što smo uspjeli da angažujemo što više učenika da učestvuju u našim akcijama i volontiranju“, izjavila je predsjednica Savjeta, Irina Kljajčin.

Krajem polugodišta, članovi Savjeta će zajedno sa sa koordinatorima, pedagogom Žarkom Brkanlićem i profesoricom Sanelom Vidović, analizirati uspjeh i izostanke učenika u prvom polugodištu. Nažalost, neke aktivnosti nisu realizovane zbog trenutne situacije sa virusom korona, a rad se nastavlja i u sljedećem polugodištu.

Profesorica Sanela Vidović, koordinator Savjeta učenika, izjavila je: ,,Cilj rada Savjeta učenika je preko predstavnika svakog odjeljenja informisati  i ostale učenike o našem radu i na taj način ih uključiti u aktivnosti rada Savjeta. Učenici mogu iznijeti svoje mišljenje, ideje i stavove o raznim pitanjima u našoj školi i na taj način dati svoj doprinos. Glavni cilj nam je ipak promovisati humanost, volonterizam i društveno – koristan rad u našoj opštini. Upravo smo završili humanitarnu akciju ,,Jedan slatkiš, jedno dijete“ u okviru koje smo obezbijedili 298 paketića, koji su uručeni 27.12.2021. godine u Sportskoj dvorani u Srpcu. Pedagog Žarko Brkanlić je dodao: ,, Savjet učenika je, kao i svake godine, formiran u septembru. Biranje rukovodstva odrađeno je na demokratski način-tajnim glasanjem, tako da nas ove godine predstavlja učenica trećeg razreda bankarskih tehničara Irina Kljajčin. Po izboru rukovodstva donesen je Godišnji program rada za ovu školsku godinu i već se krenulo u ostvarenje istog. Naš Savjet inače radi vrlo dobro, učenici se angažuju u skladu sa svojim mogućnostima i vremenom da bi se ostvarili svi programski zadaci. Učestvujemo u brojnim akcijama, a naši učenici sarađuju i sa N resursom. Prije nekog vremena naša dva učenika bila su u Banjaluci na obuci koja se ticala rada Savjeta učenika i donijeli su u školu neke nove ideje koje bi se mogle realizovati. Nažalost, pandemija virusa korona i građevinski radovi koji se vrše na našoj školi uslovili su da rad Savjeta u protekloj godini na neki način  zamre, ali s obzirom na to da se radovi privode kraju, ove će godine rad Savjeta krenuti još jače i bolje.“

Novinar:

Marijana Mrđa, IIgimn.