Rad Savjeta učenika u prvom polugodištu

Savjet učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i ima za cilj izgradnju prijateljskih odnosa i zastupanje učeničkih interesa. Savjet učenika naše škole je osnovan 2002/2003. godine. Iz svakog odjeljenja biraju se dva predstavnika. Sastanci se održavaju najmanje dva puta mjesečno, a ako je potrebno i više puta.

Početkom ove školske godine izabrano je rukovodstvo Savjeta. Za predsjednika je izglasan Ljubiša Šumar, a njegov zamjenik je Irina Kljajčin. Uz pomoć i saradnju sa koordinatorima pedagogom Žarkom Brkanlićem i profesoricom Sanelom Vidović realizovano je nekoliko akcija, koje su već postale tradicija u našoj školi. Uspješno su realizovane akcije „Idemo na Mars“ i „Secret Santa“. U toku je akcija „Jedan slatkiš, jedno dijete“.

„Veoma sam zadovoljna trudom i saradnjom koju smo kao članovi postigli, drago mi je što se sve više učenika uključuje u humanitarne i volonterske akcije. Nadam se da ćemo u drugom polugodištu nastaviti sa radom i biti marljivi i kreativni“, izjavila je Irina Kljajčin.

O radu Savjeta i uspjesima koje postižu saznali smo i kroz razgovor sa profesoricom Sanelom Vidović:“ Savjet učenika ima za cilj zastupanje prava i interesa i unapređivanje ukupnoga rada u školi. Iz svakog razreda se biraju dva učenika, predstavnik delegata u Savjetu učenika i njegov zamjenik. Savjet broji oko 32 člana. Neki od zadataka Savjeta su svakako podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole, promovisanje i zaštita prava učenika i organizovanje aktivnosti edukativnog, humanitarnog i zabavnog karaktera.“

Učenice IV2 razreda gimnazije, Nina Obad i Tamara Majstorović su jedne od najaktivnijih članova Savjeta.

„Članovi Savjeta smo već četiri godine. Bile smo uključene u sve aktivnosti koje je Savjet organizovao. Mnoge akcije imaju humanitarni karakter, što nas još više motiviše da budemo aktivne. Pored škole i ličnih obaveza trudimo se da u slobodno vrijeme pomažemo u realizaciji akcija. Na sastancima se zalažemo za interese učenika naše škole, jer želimo da unaprijedimo rad u školi i da ujedinimo korisno i zanimljivo“ , izjavile su Nina i Tamara.

Suzana Stojković, IV2 gimn.