Pukotina od dva inča

Pukotina dva inča duga

Uspavala se, siva, na ivici stola

 I tako zlobna, kao da mi se ruga

U noći kad dušu rascijepih na pola

Ni ti ni ja tada nismo plakali

 Mirno smo sudbini rekli laku noć

Ostala je predstava da lijepo smo se slagali

 Svakom lažljivom mišlju gomilala se moć

 Iz rupe u stolu sad izvire tuga

 Odavno je misao izgubila smisao

Lavine sjećanja naviru ko kuga

 Novom danu daju nov besmisao

Odavno uspomenama iskopah grobove

 Al‘ jedna Mora još mi grudi stiska

 Jecaj prodorni pitko miluje zidove

 Osluhni. To je eho mog vriska.

Iskon svoj ne poznaje vrisak moj

 Dubok kao svemir, glasan kao šum

Svoje utočište nađe u pukotini zloj

I opije me slatko kao vino ili rum

 Preliva se prostorom i kontroliše vrijeme

 Bol na sjećanje, strah na bol kalemi

U trenutku slušanja um postaje i breme

 Sjećanja što naviru samo su endemi

Endemi čuveni i svojstveni samo tebi

 Samo nama, noći, ćutanju i plaču

 Ubuduće ću ih nalaziti tek ponekad u sebi

 Jer duše sahranismo na ponositom maču

 Pukotina se već proširila gradom

 Dva inča duga, svakom bi se učinilo

 Kao da ne vide, kao da se širi kradom

Doći će dan kad progutaće me njeno sivilo

       Višnja Sančanin, III1 gimn.