Promocija Ekonomskog fakulteta iz Banjaluke

U petak, 8.4.2022. godine, sa početkom u 12.30 h u prostorijama naše škole održana je promocija Ekonomskog fakulteta iz Banjaluke. Ekonomski fakultet su našim maturantima predstavili dekan Milenko Krajišnik, prodekan za nastavu Dragan Gligorić i student Milan Živanić, bivši učenik naše škole. Učenici četvrtog razreda gimnazije i četvrtog razreda ekonomskih tehničara upoznati su sa uslovima studiranja, načinom upisa, organizacijom pripremne nastave i ostalim važnim informacijama u vezi sa studiranjem na Ekonomskom fakultetu. Nekoliko učenika je u ranije sprovedenoj anketi izrazilo interes da studira ekonomiju.

,,Ovo je jedan od prvih slučajeva da u našu školu dolazi dekan uglednog fakulteta, što ukazuje na značaj same škole i učenika, maturanata, koji iz nje odlaze. To je dokaz da ozbiljni državni fakulteti prepoznaju kvalitet obrazovanja koji naši maturanti nose sa sobom poslije završetka srednje škole“, izjavio je direktor naše škole Milenko Živanić.

Direktor Živanić se zahvalio dekanu i prodekanu na posjeti i predložio da se saradnja nastavi tokom školske godine kroz individualna predavanja profesora Ekonomskog fakulteta  učenicima ekonomske struke.