Projekat opremanja radionica praktične nastave vrijednosti 405 060 Eura među najboljim u regionu

Projekat relizuje Regionall challenge fond (RCF) koji je nastao na inicijativu Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. RCF pomaže obrazovnim institucijama koje nude stručno obrazovanje da usklade svoje programe sa potrebama kompanija i oprema ih savremenom tehnologijom koju danas koriste kompanije te investira i u infrastrukturne radove za adaptaciju i opremanje radionica i laboratorija unutar institucija za stručno obrazovanje.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju konzorcijumima koji uspješno prođu dvofazni proces konkurentne selekcije. Konzorcijum se sastoji od najmanje jedne ustanove za stručno obrazovanje i najmanje 2 preduzeća a poželjno je i više.

Centar srednjih škola je formirao konzorcijum sa 5 preduzeća a to su:

  • Atom Company
  • Tandem GD
  • MPM Cvijetić
  • Metalex & W.S.
  • Bravarija Radojević    

U prvoj fazi, našem konzorcijumu je pozitivno ocijenjena Izjava o zainteresovanosti i pozvani smo da u drugoj fazi dostavimo cjelokupan prijedlog projekta. Rok za dostavu je bio 31. jul 2022. godine. Tokom narednih 5 mjeseci, do kraja decembra 2022. godine, od strane nezavisne stručne komisije RCF fonda naš projekat “CNC centar Srbac” je ocijenjen kao jedan od najboljih u regionu. Tim RCF fonda će u narednom periodu voditi aktivnosti u vezi pregovora oko specifičnosti projekta i potpisivanja ugovora. Zatraženi iznos granta od RCF – a je 368 200 Eura. Učešće sufinansiranja u ime konzorcijuma je preuzela škola, odnosno lokalna zajednica sa sredstvima u iznosu od 36 860 Eura. Time, ukupna vrijednost projekta za opremanje radionica praktične nastave, koji će biti realizovan u naredne 3 godine iznosi 405 060 Eura. Za nabavku mašina i opreme koje po završetku projekta ostaju u vlasništvu škole, planirana su sredstva u iznosu od 198 100 Eura. Preostali dio sredstava je planirano da se utroši na adaptaciju i opremanje zgrade.

Tokom realizacije projekta u trajanju od 3 (tri) godine, potrebno je da postoji saradnja između obrazovne ustanove i kompanija u svim fazama projekta radi zajedičkog unapređenja postojećih programa kao i planiranja učešća u dualnom obrazovanju.

Važno je da kompanije omoguće učenje kroz rad tj. preduzeća partneri se obavezuju da osiguraju dovoljno prosotora za sticanje poslovnih znanja kao i nastavnih kapaciteta za učenike i nastavno osoblje. Dualno obrazovanje uključuje privredni sektor tokom procesa razvoja, provođenja i ocjene stručnog obrazovanja. Ovo se postiže kombinovanjem stručnog obrazovanja u ustanovama i obuke u preduzećima na fleksibilan način kroz razvoj vještina, znanja i stavova kod budućih radnika. Ovakav pristup je dokazano uspješan u osposobljavanju učenika i omogućava sticanje praktičnih vještina traženih na tržištu rada.