Profesori naše škole prisustvovali obuci iz robotike

Medicinska škola u Banjaluci organizovala je 17 i 18. maja dvodnevnu obuku iz robotike. Ovoj obuci, imali su priliku prisustvovati dva profesora naše škole, profesor fizike,tehničke fizike sa elektrotehnikom i mehanike Saša Babić i profesor matematike i informatike Sanel Saltović. Obuka je predstavljena u saradnji sa kompanijom Save the Children, u sklopu edukacije u samom vaspitno-obrazovnom procesu, kao i u inovacji STEAM obrazovanja. 

 Profesor Saša Babić izjavio je: „Smatram da je ovo progresivan način odvijanja nastavnog procesa koji uključuje savremene tehnologije sofisticiranih nastavnih sredstava. Suština je reforma pristupa administrativnog vođenja pedagoške dokumentacije koja je prvenstveno vezana za sam proces nastave.“

Procesu obuke prisustvovalo je nekoliko grupa sa po 20 profesora.

„Obuka je sama po sebi bila edukativnog tipa, kako u samom upoznavanju sa robotikom i njenim primjenama, tako i sa pripremama za STEAM čas i način organizovanja istog.  Pored toga upoznali smo se i sa načinom korištenja 3D štampača. Smatram da je obuka sama po sebi bila zanimljiva, naučili smo nešto novo što dalje možemo prezentovati našim učenicima te im to može biti veoma interesantno, naročito za sklapanje raznih robota pomoću „lego kockica“, izjavio je profesor Sanel Saltović.

Novinar: Marijana Mrđa, IIgimn.