Profesori i učenici naše škole realizovali akciju „Idemo na Mars“

Kao prethodnih pet godina, tako je i ove godine, u utorak, 27.03, u našoj školi realizovana akcija „Idemo na Mars“. Cilj ove akcije je da se učenici nađu na mjestu nastavnog kadra i administracije da bi uvidjeli kako je  biti sa „druge strane katedre“.

Ove godine direktora je mijenjao učenik IV1 gimnazije Ognjen Krčmar, pedagoga učenica Sonja Suvajac, takođe iz IV1, psihologa učenica IVtt, Jelena Vukota i sekretara škole učenica III1 gimnazije, Isidora Cvijetić.

Zamjenik sekretara, Isidora Cvijetić je izjavila:„Drago mi je što smo imali priliku da vidimo kako funkcioniše uprava škole. Upoznala sam se sa načinom rada sekretara, njegovim dužnostima i obavezama. Takođe sam i sama učestvovala u radu i veoma sam zadovoljna stečenim iskustvom, te se nadam da ćemo i naredne godine uspjeti organizovati ovu akciju.“

U akciji su učestvovali učenici svih razreda, a jedan od njih je bio Nikola Stanišljević, učenik III2 gimnazije koji je mijenjao profesoricu Slađanu Račić – Malbašić. On je izjavio:„Tema koju sam obrađivao je bila karboksilne kiseline. Prethodinih dana sam pripremio ovu temu i par zadataka iz stehiometrije za datu oblast.  Čas je prošao veoma dobro i zadovoljan sam novim iskustvom. Rado bih i sljedeće godine mijenjao nekog od profesora.“

Ognjen Krčmar, IV1 gimnazije