Uslovi preuzimanja sadržaja sa internet stranice

Copyright

Naša internet stranica je zaštićena zakonom o autorskim i srodnim pravima.

To konkretno znači da svako prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući arhiviranje i obradu u elektronskim medijima, podliježu zaštiti autorskih prava.

Za svako preuzimanje sadržaja i vizuelnog materijala u cijelosti ili u dijelovima, potrebno je kontaktirati sekretarijat Škole na telefon broj: 051/740-135   ili se obratiti zahtjevom na elektornsku adresu Škole: ss25@skolers.org.

JU CSŠ „Petar Kočić“ Srbac zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje.