Predstava „E moj vaspitaču“ i u našem kraju

DIS Teatar iz Banjaluke je u saradnji sa Centrom za kulturu i sport Srbac i u našem kraju izveo predstavu „E moj vaspitaču“ u okviru projekta „Ipak smo mi samo djeca“. Cilj ove predstave je da se mladima ukaže na njihove greške i da im se probudi svijest o njihovim postupcima. Predstava je nastala na osnovu istinitih priča maloljetnih delinkvenata.

Program, koji je počeo u 12:30 časova, pogledalo je 206 učenika I i II razreda naše škole. On se sastojao od 3 dijela, a to su: izložba novinarskih članaka o vršnjačkom nasilju i devijantnom ponašanju, zatim sama predstava „E moj vaspitaču“ i razgovor sa bivšim maloljetnim prestupnikom.

Tijana Adamović, učenica II gimn, izjavila je:

„Smatram da je ova predstava izuzetno važna da se prikaže u svim školama kako bi se učenicima stvorila stvarna slika o maloljetničkoj delinkvenciji koja je nažalost poprilično prisutna u svijetu, pa i kod nas. Na predstavi su bila prikazana razna iskustva maloljetnih prestupnika i kakve to posljedice sa sobom nosi. Predstava je veoma značajna jer ostavlja veoma upečatljiv utisak na mnoge maloljetnike koji tek trebaju da izgrade svoj život u pravom smjeru.“

„Prisustvujući predstavi, shvatila sam kakve posljedice mogu da  imaju nepromišljene odluke i postupci bez nadzora“, dodala je učenica II razreda gimnazije, Žana Milinčić.

Anđela Stanišljević, II gimn.

Gabrijela Čekić, II gimn.