Pravilnici

Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za srednju školu (Sl. glasnik RS, br. 4/21)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije i obrascima javnih
isprava u srednjoj školi
Pravilnik o načinu obrazovanja učenika kod poslodavca
Pravilnik o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi
Pravilnik o 40 časovnoj radnoj sedmici u srednjoj školi
Pravilnik o izvodjenju ekskurzija i izleta
Pravilnik o upisu učenika u I razred
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja maturskog ispita u gimnaziji
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja maturskog i završnog ispita
u srednjim stručnim i tehničkim školama
Pravilnik o izboru učenika generacije
Pravilnik o postupku prijema u radni odnos u srednjim školama