Izbor najboljeg odjeljenja u školi

Školske 2018/19. godine na stručnim organima Škole je

usaglašeno da se nastavi sa aktivnostima oko izbora i proglašenja najboljeg

odjeljenja u školi po kriterijima koje je na početku I polugodišta

školske 2017/18. godine usaglasilo Nastavničko vijeće.

Proglašenje najboljeg odjeljenja školske 2018/19. godine

će biti 19. aprila 2019. godine,

kada je kalendarom rada škole planiran Dan spotra/Dan otvorenih vrata. 

Učenici najboljeg odjeljenja sa odjeljenjskim starješinom

će biti od Škole nagrađeni organizovanom posjetom Banjoj Luci

(posjeta pozorišnoj i/ili kino-predstavi, posjeta Muzeju RS, obilazak tvrđave Kastel,…).

Kriteriji za izbor najboljeg odjeljenja:

  1. Broj opravdanih izostanaka

  2. Broj neopravdanih izostanaka

  3. Broj upisanih učenika u napomenu

  4. Broj učenika u vannastavnim aktivnostima

  5. Broj učenika sa primjernim vladanjem

  6. Prolaznost u odjeljenju

  7. Prosječna ocjena

  8. Akcije na uređenju unutrašnjosti/okoline škole, humanitarne akcije.

Mjere za smanjenje broja izotanaka