Poučno predavanje za turističke tehničare u agenciji „Otraks“

2Učenici II razreda turističkih tehničara su zajedno sa profesoricom praktične nastave Jelenom Mandić posjetili Turističku agenciju „Otraks“ 15.09. i 16.09.2015. godine. Posjeta je u toku oba dana trajala tri školska časa, a organizovana je s ciljem da se učenici bolje upoznaju sa sredstvima i radom osoblja turističke organizacije.

Predstavnica agencije „Otraks“ Vesna Vranić održala je predavanje kroz koje su učenici saznali više o načinu rada klasične turističke organizacije i načinu upotrebe sredstava kao što su računar, telefon, faks, skener, adresari, katalozi, brošure, evidencioni obrasci i sl. u turističke svrhe.

Učenici su primijetili da je agencija uređena u američkom stilu sa stolovima, a ne sa pultovima kao što je uobičajeno u engleskom stilu. Osoblje u agenciji je stručno za obavljanje turističkih poslova, a sama agencija ima licencu za tur operatera.

Profesorica je izjavila da je veoma zadovoljna posjetom i zainteresovanošću i učešćem učenika, te da očekuje da se dosadašnja praksa posjete agenciji nastavi i narednih godina.