Posjeta Turističkoj organizaciji

image-5cf42f8b84d5a7187b6d91eb4e9eef06160e60c9dcde09662b74880ef449a819-VUčenici IItt u toku praktične nastave 01.04.2016. i 04.04.2016.godine posjetili su Turističku organizaciju opštine Srbac. Predavanje je održala direktorica Radisava Šuščević koja je govorila o poslovima i aktivnostima turističke organizacije. Direktorica je naglasila da je osnovni uslov za osnivanje turističke organizacije postojanje bar jednog atraktivnog turističkog motiva, a to je u našoj opštini Bardača. Učenici su upoznati sa manifestacijama koje promoviše, podržava i organizuje Turistička organizacija Srbac, a takođe su dobili informacije o kretanjima turista na našoj opštini u periodu od 2008. do 2015.godine. Dobili su i mnogo informacija o načinu finansiranja turističkih organizacija, turističkom materijalu i smještajnim kapacitetima. Istaknuto je da je u toku proces ponovne aktivacije  zaštićenog područja za šta se zalaže opština, a i turistička organizacija i da se vrši promocija svih turističkih motiva, objekata i sadržaja, te unapređenje turističke privrede i privrede uopšte. Vrše se i međuopštinska i međugranična saradnja u promociji turizma i stvaranju turističkog proizvoda. Učenici su veoma zainteresovano pratili predavanje.

                                                                          Andrea Ivanović, I1 gimn.

Andrea Ivanovic, I1 gimn.

image-74357ae3f1339f75aa2ef7923b1eb0bc50d7f1a9b9ccb9b19380912e10ebd1dc-V image-8f3ded49d64f651636dbcb6e4b24d0ad4f7be42aa5800d41a6f9fd0034a1c076-V