Posjeta Banjalučkoj berzi

1Grupa učenika četvrtog razreda ekonomskih tehničara u sklopu izbornog predmeta monetarna ekonomija zajedno sa predmetnim profesorom Lelom Bakić 13.04. ove godine posjetili su Banjalučku berzu.

Cilj ove posjete je bio da se učenici upoznaju sa samim radom berze. Predavanje je održao direktor berze Milan Božić. On je učenicima pričao o poslovima koji se obavljaju na berzama, načinu organizacije berze, te o samom nastanku Banjalučke berze. Pored tema vezanih za rad na berzi pričali su o daljem školovanju gdje je direktor učenicima dao mnogo dobrih savjeta vezanih za fakultete koje planiraju upisati. Pored stečenog znanja učenici su počašćeni doručkom i pićem.

Po završetku posjete berzi, učenici su imali slobodno vrijeme za obilazak grada.

Milena Jovičić, IV ET