Plan organizovanja nastave u Centru srednjih škola u školskoj 2021/22. godini

Prema dopisu Ministarstva prosvjete i kulture RS o početku školske godine i planu organizovanja rada škola i đačkih domova u školskoj 2021/22. godini a na osnovu usvojene Informacije Vlade RS vaspitno – obrazovni rad u Centru srednjih škola će se odvijati na sljedeći način:

  • nastavni časovi će trajati po 45 minuta,
  • mali odmor je 5 minuta a veliki odmor 20 minuta,
  • nastava neće biti kabinetska, (odjeljenja će biti u svojim učionicama i profesori će nositi dnevnike)
  • raspored časova je usklađen tako da je omogućeno poštovanje preporuka Instituta za javno zdravstvo,
  • kad god to vremenski uslovi budu dozvoljavali nastava će se organizovati na otvorenom,
  • kabinetska nastava će biti organizovana samo kada je to neophodno, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo,
  • za učenike koji su hronični bolesnici i koji imaju preporuku ljekara da prate nastavu na daljinu, škola će organizovati za njih ovaj vid nastave putem platforme MS Teams,
  • nastavno osoblje će planirati vrijeme za učenike koji prate nastavu na daljinu,
  • učenicima koji budu pratili nastavu na daljinu neće biti upisivani izostanci sa nastave,
  • svi učenici i radnici škole su obavezni da nose zaštitne maske u objektu škole a na ulazu će se vršiti dezinfekcija ruku kao i prethodne školske godine.

Institut za javno zdravstvo RS propisao je preporuke za opštu organizaciju nastavnog procesa, preporuke za zaposleno osoblje i preporuke za učenike u uslovima pandemije virusa korona, kao i preporuke za upotrebu maski.

Preporuke Instituta u PDF formatu možete pročitati OVDJE: