Organizacija nastave za vrijeme lokalnih izbora: 16. – 20. novembra 2020. godine

Budući da je JU CSŠ “Petar Kočić” Srbac planirana za biračko mjesto na lokalnim izborima koji će se održati 15.11.2020. godine, u skladu sa dopisom Ministarstva prosvjete i kulture RS br. 07.051/611-311/20 od 6.10.2020. godine, u periodu od 16. do 20. novembra 2020. godine nastava u Centru srednjih škola će se organizovati putem platforme (softwera za učenje na daljinu) Office 365 edukativih alata (Microsoft Teams). Obaveza škole (uprave i nastavnog osoblja) je da se blagovremeno pripreme kako bi se vaspitno – obrazovni proces u ovom periodu a po potrebi i ranije odvijao nesmetano.

Imajući u vidu da je tokom ljetnog raspusta (neposredno prije početka nastave) organizovana i sprovedena interna obuka nastavnog osoblja naše škole za ovaj vid nastave, kao i da su učenicima neposredno tokom početka redovne nastave u septembru mjesecu podijeljeni kredencijali za pristup MS Teams-u konstatacija je da su svi učenici kao i profesori osposobljeni i spremni za ovaj vid nastave. Obaveza odjeljenjskih starješina je da sve učenike svoga odjeljenja upoznaju, i dodatno  pripreme za ovu nastavu te da se otklone svi nedostaci po pitanju realizacije iste. Za sve eventualne poteškoće u vezi sa navedenim, kako za učenike tako i za nastavnike na usluzi je uprava škole sa svojim stručnim službama.    

Dopis Ministarstva prosvjete i kulture RS može se pogledati i preuzeti OVDJE.