Održano takmičenje iz demokratije

Dana 24. februara 2021. godine, sa početkom u 10 časova, održano je školsko takmičenje iz predmeta demokratija i ljudska prava u okviru projekta ,,Ja građanin’’. Na takmičenju su učestvovala tri odjeljenja i to IIIet, IV1 i IV2 gimnazije. Sudijski tim činili su profesor prava, Svjetlana Tesla, profesor engleskog jezika, Ljubiša Popović i psiholog  naše škole, Željka Babić. Profesorica demokratije i ljudskih prava, koja je bila i koordinator priprema, otvorila je takmičenje, nakon čega je uslijedilo izlaganje IIIet sa temom ,,Migrantska kriza’’.

Zbog epidemiološke situacije, takmičenju nisu mogli kao prošlih godina prisustvovati ostali učenici takmičarskih odjeljenja, niti predmetni profesori. Nakon IIIet predstavili su se učenici IV2 razreda gimnazije sa temom ,,Nesigurnost u saobraćaju’’, kojom su željeli da skrenu pažnju na važnost osjećaja sigurnosti u saobraćaju, te da podignu svijest o nedostatku istog i na koji način to promijeniti. Školsko takmičenje zatvorilo je odjeljenje IV1  gimnazije, koje je odnijelo pobjedu izlaganjem teme ,,Obnova i zaštita prirodnog rezervata Bardača’’. Pobjednička tema naših gimnazijalaca skrenula je pažnju na uništenje većeg dijela Bardače, te potrebu za buđenjem ekološke svijesti građana Srpca i okoline. Sa 734 osvojena boda, IV1 razred gimnazije predstavljaće našu školu na regionalnom takmičenju, koje će se ove godine održati online.

,,Projekat smo započeli kasnije nego prethodne generacije, ali i pored toga smo uspjeli da ga uspješno završimo. Bavili smo se problemom uništenja većeg dijela Bardače. Glavni cilj nam je da Bardači vratimo stari sjaj i da probudimo ekološku svijest građana i predstavnika vlasti.

Na nivou odjeljenja smo organizovali akciju sakupljanja smeća na Bardači, a dva učenika iz našeg razreda, Nemanja Kralj i Nikola Živanić, napravili su edukativni film na ovu temu. Ove godine je regionalno takmičenje online, zbog epidemiološke situacije, tako da smo se morali prilagoditi tome. Morali smo da snimimo izlaganje i uradimo prezentaciju u veoma kratkom roku, ali uz dobru organizaciju i to smo uspjeli. Nadamo se da ćemo ostvariti dobre rezultate’’,  izjavila je Dejana Smiljanić, učenica IV1 gimnazije.

,,U skladu sa trenutnom situacijom, te skraćenim vremenom za realizaciju projekta, veoma sam zadovoljna. Imali smo samo osam školskih časova za realizaciju projekta ,, Ja građanin’’,  što je znatno manje od vremena koje su na raspolaganju imale prethodne generacije, ali urađen je odličan posao zahvaljujući zalaganju naših učenika. Vodila sam sva tri odjeljenja koja su se predstavila na školskom takmičenju. Učenici su zaista pokazali veliko interesovanje i uložili trud pri realizaciji projekta. Takmičari su sproveli  ankete među učenicima naše škole i na taj način prikupljali informacije potrebne za temu koju su obrađivali’’, izjavila je profesorica demokratije i ljudskih prava, Dragica Pezerović.

Prezentacija pobjedničke ekipe IV1 gimnazije sa temom: “Obnova i zaštita prirodnog rezervata Bardača”:

https://www.youtube.com/watch?v=eZ21GirHmwo

Video materijal pobjedničke ekipe:

https://www.youtube.com/watch?v=juvXiXsEPKo

                                                Suzana Stojković, II2 gimn.

MicrosoftTeams-image