Održana radionica na temu „Volontiranje“

Dana 08.12.2022. održana je radionica „Volontiranje“ za 46 učenika III razreda ekonomskih/bankarskih tehničara i mašinskih tehničara. Ovu radionicu su održali profesor engleskog jezika Ljubiša Popović i profesorica demokratije/kulture religija Dragica Pezerović. U uvodnom dijelu radionice sprovedena je vježba u kojoj su se učenici kretali u parovima, pri čemu je jedan član para predstavljao slijepo lice, a drugi član osobu koja mu pomaže.  Nakon toga učenici su  podijeljeni u pet grupa, a svaka grupa je imala zadatak da kaže kako se osjećala dok su njima pomagali, a kako kada su oni pomagali drugima. Zatim su imali zadatke da kažu kako bi postupili kao volonteri u određenim aktivnostima. Jedna od aktivnosti je uključivala grupno zaključivanje o tome kako mogu pomoći u dječijem domu, domu za starija i nemoćna lica, azilu za životinje, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, te u Crvenom krstu.

 Radionici je prisustvovala Tanja Šnjegota, izvršni direktor Volonterskog servisa Republike Srpske, kao i učenica IV razreda Irina Kljajčin koja je dobitnik nagrade za najaktivnijeg volontera u 2022. godini u Republici Srpskoj. Na ovom predavanju Tanja Šnjegota je objasnila šta to zapravo znači biti volonter i koje to on aktivnosti obavlja, a zatim je Irina Kljajčin kao volonter godine ispričala kako je ona počela volontirati i kako se osjećala.

,,Kako učenici u sklopu programa odjeljenjske zajednice imaju planiranu temu ,, Volonterizam“, zajedno sa prof. Ljubišom Popovićem došla sam na temu da taj čas realizujemo na malo drugačiji način i navedenu temu što kreativnije približimo ili prezentujemo učenicima.
Cilj je bio učenicima objasniti šta je volonterizam, te na koji način svojom angažovanošću i volontiranjem mogu doprinijeti zajednici, a i slobodno vrijeme provesti na zanimljiv način stičući nova prijateljstva i razvijajući osjećaj empatije. Neki od naših učenika već duži vremenski period aktivno volontiraju, a nakon realizacije ove radionice nadamo se da će odziv biti još veći“, izjavila je profesorica Dragica Pezerović.

Profesor Ljubiša Popović se osvrnuo na održanu radionicu: ,,Odabrali smo ovu sedmicu jer se 5.12. obiježava Svjetski dan volontera. Mislim da omladina ima određene informacije o volontiranju, ali da im ipak treba dodatna obuka da bi uspjeli da vide benefite ove vrste rada. Mislim da smo kroz ovu radionicu učenicima uspjeli približiti pojam volontiranja na jedan zanimljiv način, kroz razne aktivnosti. Poenta je bila da uvide da su oni, vjerovatno nesvjesno, kroz neke aktivnosti već volontirali, ali takođe da im pokažemo da kojim sve mjestima oni mogu da  obavljaju volonterske sate.“

Učenica III ekonomske škole Anđela Jovičić nam je dala izjavu kako se ona osjećala povodom aktivnosti koja je održana: „ Ovo iskustvo je svima nama donijelo veoma bitnu spoznaju o tome kako je pomagati drugima i kakav je osjećaj kada je pomoć potrebna tebi“.

Učenici su veoma zadovoljni ovom radionicom koja je održana u „STEAM“ kabinetu, saznali su koliko je volontiranje bitno i pritom dobili informacije o nekim novim stvarima

Nedeljka Stanić IIIet/bt

Nikolina Atlagić IIIet/bt