Održan opšti roditeljski sastanak za učenike prvog razreda naše škole

Dana 27.02.2020. godine sa početkom u 17:00 časova je održan opšti  roditeljski sastanak za učenike prvog razreda naše škole.

Prisutnima se prvo obratio direktor  Milenko Živanić koji je govorio o organizaciji rada Škole i uspjehu učenika na kraju I polugodišta.                                                                                                                     

Nakon toga se obratio pedagog škole Žarko Brkanlić koji je održao predavanje na temu „Neka aktuelna pitanja saradnje porodice i škole“. Pedagog je govorio  o stavovima učenika i roditelja prema školi, odnosu  prema slobodnom vremenu i načinu korištenja slobodnog vremena.

Ovom prilikom dati su savjeti i preporuke za otklanjanje nekih poteškoća sa akcentom na zajednički vaspitni uticaj na učenike naše škole.

Zatim se prisutnima  ispred Policijske stanice Srbac obratio policijski inspektor  Marko Đukić koji je održao predavanje  na temu „Opasnosti na društvenim mrežama.“

,,S ciljem  uspostavljanja što efikasnije saradnje Škole sa roditeljima  svake godine se krajem mjeseca februara održava opšti roditeljski sastanak za roditelje učenika prvog razreda. Na sastanku se delegiraju pitanja značajna za život i rad škole, aktivnosti i dešavanja u školi, vrši se upoznavanje roditelja sa istraživanjima i anketama koji se sprovode na nivou škole prema učenicima i profesorima, a i roditeljima. Povremeno, kao na primjer ove godine, uključimo policijsku stanicu sa njihovim predavanjem.

 Na ovogodišnjem sastanku roditelji su upoznati sa uspjehom i vladanjem učenika na kraju I polugodišta, a akcenat je bio na uspjehu i vladanju učenika u I razredu. Cilj roditeljskog sastanka bio je da se pokrenu aktuelna pitanja i nedoumice i iniciraju roditelji na veći stepen saradnje sa školom“, izjavio je direktor Milenko Živanić.

Po završetku opšteg roditeljskog sastanka odjeljenjske starješine Luja Jungić, Nevena Stamenić, Boro Mihajlović, Sanja Božić i Dalibor Nježić su održali pojedinačne roditeljske sastanke.

Svjetlana Petković, IV ET