Obilježena Dječija nedjelja

Dječija nedjelja obilježava se svake godine u prvoj sedmici oktobra, a cilj manifestacije je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite, kao i upoznavanje šire javnosti sa potrebama djece, njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima.

Obilježavanje Međunarodne nedjelje djeteta predstavlja način da se ukaže na potrebu i obavezu poštovanja djeteta i na zaštitu dječijih prava garantovanih Konvencijom o pravima djeteta koju je 1989. godine usvojila Skupština Ujedinjenih nacija.

Neka od prava koja su garantovana ovom konvencijom su pravo na jednakost svakog djeteta, pravo na obrazovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na igru i slobodno vrijeme, slobodno izražavanje mišljenja i pravo da bude saslušano, pravo na roditeljsko staranje, pravo na zaštitu od ekonomskog i seksualnog iskorištavanja, pravo na zaštitu od nasilja, te pravo onesposobljenom djetetu na posebnu brigu.

Dječija nedjelja se u Republici Srpskoj obilježava svake godine prema programu koji donosi ministar zdravlja i socijalne zaštite, brojnim aktivnostima i manifestacijama na nivou Republike Srpske, lokalne zajednice i u institucijama za djecu. Ovogodišnji moto „Dječiji svijet, moj svijet” poziva na solidarnost i veću podršku djece sa invaliditetom.

U skladu sa gore navedenim, na teritoriji naše opštine su sprovedene brojne radionice i aktivnosti u kojima je učestvovala i naša škola.  Srednjoškolci su kao predstavnici Crvenog krsta izveli pokaznu vježbu iz prve pomoći. Vježba je održana 3.10.2018. godine  u 10 časova na gradskom trgu i njoj su  prisustvovali i ostali učenici. U vježbi su učestvovali članovi ekipe Crvenog krsta: Marko Grabovac, Marko Miljević, Rada Novaković, Dejana Malinović i Nadežda Gavrić, instruktor Darija Milanović, šminker Ivana Ivanović, te markiranti Jovana Glumac i Anamaria Ljubojević.

U sklopu naše škole održane su mnogobrojne radionice na temu ,,Jačanje samopouzdanja“, gdje su učenici mogli sa svojim razrednim starješinama da prodiskutuju o različitim temama koje se tiču njihovih prava i obaveza.

„U okviru redovne nastave postoje časovi odjeljenjske zajednice koje realizuju predmetni profesori ili zovu stručna lica za pojedine oblasti. Sadržaj časova je podešen psihofizičkom uzrastu učenika i na njima se sprovodi edukacija, počev od zdravstvene, bezbjedonosne, psihosocijalne itd. Smatram da je područje koje obuhvata psihosocijalnu edukaciju zauzelo zapaženo mjesto u našoj školi i da se taj program uspješno realizuje na bazi pripremljenih radionica. Cilj i zadatak te edukacije je da učenici na vrijeme i u primjerenom kontekstu shvate svu suštinu odrastanja, ali i ostale kompetencije koje su značajne za taj period, gdje se akcenat stavlja na sva prava, ali i obaveze koje učenici treba da imaju”, izjavio je povodom Dječije nedjelje pedagog naše škole, Žarko Brkanlić.

Sonja Stojičević, IV1 gimnazije
Ivona Stojić, IV1 gimnazije