Obavještenje o rezultatima pismenog ispita za maturante

Svi učenici završnih razreda (maturanti), gimnazija, ekonomski i bankarski tehničari koji su 01.06.2023. godine pisali pismeni rad iz srpskog jezika, s uspjehom su  položili pismeni dio ispita i mogu pristupiti odbarani maturskog rada i polaganju izbornog predmeta prema rasporedu:

  • 06.06.2023. (UTORAK): Polaganje maturskih ispita za gimnaziju od 1345 časova.
  • 07. i 08.06.2023. (SRIJEDA i ČETVRTAK):  Polaganje maturskih ispita i izbornog predmeta za IVET / BT od 1345 časova.

Svi učenici završnog razreda (maturanti), konobari i kuvari koji su 02.06.2023. godine pisali pismeni rad iz srpskog jezika, s uspjehom su  položili pismeni dio ispita i mogu pristupiti polaganju završnog ispita prema rasporedu:

  • 09.06.2023. (PETAK): Polaganje završnog ispita za kuvare od 1000 časova
  • 09.06.2023. (PETAK): Polaganje završnog ispita za konobare od 1300 časova