Obavještenje o rezultatima pismenog ispita za maturante i polaganju maturskih ispita

Svi učenici završnih razreda (maturanti)  koji su 01.06.2020. godine pisali pismeni rad iz srpskog jezika  su položili pismeni dio ispita i mogu pristupiti polaganju maturskog ispita prema objavljenom rasporedu tj. 8.6.2020. godine u 13.00 časova.

NAPOMENA:

U skladu sa Uputstvom RPZ-a o ocjenjivanju učenika za vrijeme održavanja nastave na daljinu i polaganju završnih i maturskih ispita,  usmene odbrane maturskog (završnog) rada za gimnaziju, ekonomiste, mašince, metalce i ugostitelje neće biti. Ova ocjena će biti identična ocjeni koju je učenik dobio iz pisanog maturskog odnosno završnog rada.

Izuzetak kod usmene ocjene maturskih i završnih radova  će bit u slučajevima kada se to procijeni neophodnim i za učenika korisnim, odnosno ukoliko bi učenik bez mogućnosti usmene odbrane rada bio oštećen, gdje će učenicima u tom slučaju biti omogućeno da odgovaraju, kao što bi to bilo i na uobičajeni način, pred komisijom u školi.