Obavještenje o rezultatima pismenog ispita za maturante i polaganju maturskih ispita

Svi učenici završnih razreda (maturanti), gimnazija i ekonomski tehničari koji su 27.05.2021. godine pisali pismeni rad iz srpskog jezika, s uspjehom su  položili pismeni dio ispita i mogu pristupiti odbarani maturskog rada i polaganju izbornog predmeta prema rasporedu:

  • 01.06.2021. (UTORAK): Polaganje maturskih ispita za gimnaziju od 1200 časova
  • 02. i 03.06.2021. (SRIJEDA I ČETVRTAK):  Polaganje maturskih ispita i izbornog predmeta za IVET od 1200 časova

Svi učenici završnih razreda (maturanti), automehaničar i kuvar koji su 28.05.2021. godine pisali pismeni rad iz srpskog jezika, s uspjehom su  položili pismeni dio ispita i mogu pristupiti polaganju završnog ispita prema rasporedu:

  • 04.06.2021. (PETAK): Polaganje završnog ispita za automehaničare od 1200 časova
  • 04.06.2021. (PETAK): Polaganje završnog ispita za kuvare od 800 časova