Obavještenje o početku nastave u školskoj 2021/22. godini

Na objektima naše škole su u toku građevinsko zanatski radovi od kojih je većina u završnoj fazi. Navedeni radovi obuhvataju termo izolaciju objekata i fasadu, zamjenu stolarije, sanaciju centralnog grijanja i kotlovnice, fiskulturne sale i mokrih čvorova u objektima Škole.

Zbog naše procjene da do početka školske godine neće biti obezbijeđen minimum uslova za redovno odvijanje nastave, od izvođača radova smo 18.8.2021. godine zatražili da se pisanim putem izjasni u pogledu planirane dinamike završetka radova. Dobili smo odgovor da radovi neće biti završeni u cjelosti do 1.9.2021. godine.      

Dodatno smo insistirali da se prioritetno završe radovi na rekonstrukciji mokrih čvorova, jer bi završetkom istih mogli organizovati redovnu nastavu. Ostali radovi (u završnoj su fazi) nisu prepreka za redovno odvijanje nastave.  

Nakon toga, od izvođača radova smo obaviješteni da će mokri čvorovi biti u funkciji do kraja tekuće sedmice, tj. do 4.9.2021. godine.

Zbog navedenog smo zatražili oa Ministarstva prosvjete i kulture RS odgađanje početka redovne nastave u trajanju od 3 radna dana, koja bi bila nadoknađena u toku prvog polugodišta.

Član 56. stav (11) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju daje mogućnost da Ministarstvo može, na zahtjev škole, dati saglasnost za obustavu nastave ili skraćenje nastavnog časa, ukoliko obustava ili skraćenje časa traju duže od jednog dana.

Obzirom da je prema naprijed navedenom prolongiranje početka nastave za 3 dana opravdano i ima uporište u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju, redovna nastava u Centru srednjih škola će početi 6. septembra 2021. godine.