Obavještenje o dostavljanju izvještaja za vrijeme izvođenja nastave na daljinu u periodu od 12.4. – 16.4.2021. godine

Za formiranje konačnog izvještaja o realizaciji nastave na daljinu u prethodnoj sedmici (12.4. – 16.4. 2021. godine) potrebno je da predmetni profesori dostave svoje pojedinačne izvještaje na mail adresu ped.psih.sluzba@gmail.com najkasnije do 17.4.2021. god. (subota) do 17 h.

Obrazac za dostavljanje pojedinačnih izvještaja je dostupan za preuzimanje na Internet stranici škole, u MS Teams-u na OGLASNOJ TABLI i na Viber grupi. Obrazac Izvještaja za profesore naše škole možete preuzeti klikom na link Obrazac Izv. br. 1-2021 (NAPOMENA: Obrazac se može preuzeti preko bilo kog drugog pretraživača osim Google Chrome).