Obavještenje o dostavljanju izvještaja za vrijeme izvođenja nastave na daljinu u prethodne tri sedmice

U skladu sa dopisom RPZ-a i Instrukcijom Ministarstva o organizovanju vaspitno – obrazovnog rada obaveza škole je da pošalje izvještaj o realizaciji nastave na daljinu za protekli period.

Zbog formiranja konačnog izvještaja u prethodne tri sedmice neophodno je da predmetni profesori dostave svoje pojedinačne izvještaje na mail adresu ped.psih.sluzba@gmail.com najkasnije do 10.4.2021. god. (subota) do 17 h.

Obrazac za dostavljanje pojedinačnih izvještaja je dostupan za preuzimanje na Internet stranici škole, u MS Teams-u na OGLASNOJ TABLI i na Viber grupi.

Obrazac Izvještaja za profesore naše škole možete preuzeti klikom na link (NAPOMENA: Obrazac se može preuzeti preko bilo kog drugog pretraživača osim Google Chrome) Obrazac Izv. br. 1-2021 .